bağlayıcı

bağlayıcı
"binding, connecting; obligatory, binding; binding agent, binder"

İngilizce Sözlük Türkçe. 2010.

Look at other dictionaries:

 • bağlayıcı — sf. 1) Bağlama niteliği olan 2) Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: Ve bağlayıcı bir edattır 3) Uyulması zorunlu Anayasanın bağlayıcı hükümleri. Birleşik Sözler bağlayıcı ünlü bağlayıcı ünsüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlayıcı — is. 1. Qrammatikada: cümlələri və ya cümlə üzvlərini bir birinə bağlamaq üçün işlənilən köməkçi nitq hissəsi; məs.: və, ki, çünki, belə və s. 2. İki şeyi bir birinə birləşdirən, bağlayan, əlaqələndirən vasitə və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bağlayıcı ünlü — is., dbl. Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al ı r, aç ı l mak, gec i k mek vb …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlayıcı ünsüz — is., dbl. Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde araya giren y ünsüzü, koruyucu ünsüz, koruma ünsüzü, bağlantı ünsüzü: okul da y ım, eski y ince vb …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ki — 1. bağl. 1. Baş cümlə ilə budaq cümlələri bir birinə bağlayır. Elə yavaş danışır ki, eşitmək olmur. Elə dumandır ki, göz gözü görmür. – Səkinə yaxşı bilirdi ki, son zamanlar qızının . . nəbzi əvvəlkilər kimi vurmur. M. İ.. Orasını da deməliyik ki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hərf — ə. 1) səsin yazıda ifadə edilən şəkli; 2) səkilçi; 3) kəlmə, söz; 4) yazılı, yazılmış. Hərfi əsli ərəb qrammatikasında: kök hərf, əsli hərf; hərfi ətf ərəb qrammatikasında: ara söz, birləşdirici söz; hərfi mənqut nöqtəsi (nöqtələri) olan hərf;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • belə — əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz. – Fikirləşirəm, . . axırda yəqin edirəm ki, hələ gərək belə də olsun. M. Ə. S.. <Suraxanski:> Mən heç vaxt . . demərəm ki, məni tərif et.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • adaptör — is., Fr. adapteur 1) Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı 2) Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlantı ünlüsü — is., dbl. Bağlayıcı ünlü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlantı ünsüzü — is., dbl. Bağlayıcı ünsüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlayıcılık — is., ğı Bağlayıcı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”